Svetsningstjänster för tunga fordon från Korsholm till hela Österbotten regionen

Vamu Truckservice & Parts Oy Ab utför reparations- och modifieringssvetsning av fordon och arbetsutrustning. Vi använder oss av professionell svets- och skärutrustning, och kan därför utföra mer krävande svetsningsarbeten. Vi erbjuder även armeringssvetsning, grävskopsvetsning samt plog- och grusplattformssvetsning.

 

Välj Vamu Truckservice & Parts Oy Ab när du behöver svetsningstjänster av hög kvalitet för dina tunga fordon. Vi betjänar våra kunder från Korsholm i Vasa och i hela Österbotten Regionen. Du når oss snabbast via telefon, men du kan självklart även skicka oss e-post eller fylla i formuläret på kontaktsidan så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

 

Exempel på svetsningsarbeten vi utför

Svetsning för reparation av grävskopor

Vi reparerar hinkar och lastpallar av olika storlekar och märken. Vi är medvetna om vikten av att snabbt få produkterna i användbart skick igen, eftersom en trasig skopa kan stoppa hela produktionslinjen. Det är därför vi alltid är redo att svetsa, även under tidspress.

 

Modifiering av grävskopor och armerings svetsning

Förutom reparationssvetsning utför vi förändrings- och armeringssvetsning på skopor. På så sätt kan deras användningsområden ändras och deras hållbarhet stärkas ytterligare

 

Byte och reparation av gruslastpallar

Beroende på gruspallarnas skick kan deras bottnar antingen förstärkas eller alternativt kan botten ersättas med en helt ny.

 

Ramreparation och armeringssvetsning

Vi utför även reparationer och armeringssvetsning för tunga fordon, så som grävmaskinsramar. Vårt erfarna team kommer att bedöma behovet av reparation och lägga ett erbjudande utifrån det.

Dejourerande service körning

En del av svetsningen kan vi utföra i din egna lokal. Med vår servicebil når vi våra kunder precis där till exempel en skopa behöver svetsas. På så sätt kan svetsningen utföras väldigt snabbt, utan att slösa tid på att transportera delarna fram och tillbaka. Fråga mer om möjligheterna med vår servicebil!

Reservdelstjänster